L-l

L-l

L-l

levh: tahta, düz ve üzerine yazı, resim vesaire yazılabilir levha. levh-i hatır: hafıza. levh-i mahfuz: ilâhî takdirin, mukadderatın yazılı bulunduğu manevi levha.
lüle: Osmanlı İmparatorluğu çağında çeşmelere takılan ve belli bir süre içinde belli ölçüde su akıtan boru.