P-p

P-p

P-p

palas: keçi kılından dokunmuş kaba kilim, yaygı; kolaylık gösteren, hoşa giden
peşiman: pişman
peymane: şarap bardağı, büyük kadeh.
pinhan: gizli, saklı, gizlenmiş
pir: bir tarikat veya sanatın kurucusu, herhangi bir konuda, bir meslekte deneyim kazanmış, üst düzey tecrübe sahibi kimse
piyale: şarap bardağı, kadeh


P-p
Sözlük