T-t

T-t

T-t

takaza: azarlama, başa kakma.
tamu: cehennem
taraş: tarla, bT-tağ, bahçe gibi yerlerden toplanan üründen arta kalanlar.
teberrük: bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek.
teferrüc: gezinti, açılma, ferahlama.
tekebbür: kibirlenme, büyüklenme, çalım, kurum.
teneşir: ölü yıkanan kerevet, salacak.
terkin vurmak: vazgeçmek, bırakmak.
teşviş: karıştırma, bulandırma.
tevfik: Allah’ın yardımı; Allah’ın yardımına kavuşma.
tezcek: çabucak, hemen.
tiryak: panzehir, bitkisel, hayvansal ve madensel maddelerin karışımından yapılan macun.
toylamak: ziyafet vermek, yedirip içirmek, ağırlamak.
tufan: şiddetli yağmur, çok yoğun veya şiddetli şey.
tul-i emel: insanın dünya hayatında ebedi yaşayacak gibi plan ve program içinde olup, çok uzun emeller beslemesine denilmektedir.
tuş eylemek: sürmek.