V-v

V-v

vasl: aşığın sevdiğine kavuşması, kavuşmak

vebal: günah, kabahat, sorumluluk; dinî bakımdan suç sayılan iş veya davranış

visal: sevgiliye kavuşma


V-v / Yunus Emre Şiirleri Sözlüğü

Osmanlıca/Türkçe – Türkçe