Y-y

Y-y

yanıban: yanarak.
yap: gevezelik etme, fazla konuşma.
yar: sevgili, sevilen, dost, yardımcı.
yarag: uygun, münasip.
yavı: yitik, akılsız, sersem.
yavlak: kötü, fena, değersiz, yavuz, düşkün, her şeyin kötüsü, çok, çok fazla.
yazık: günah; kınama veya üzüntü anlatan bir söz.

yetmek: erişmek, ulaşmak.

yunmak: yıkanmak.