İslâmi Kısaltmalar Sözlüğü

c.c (Celle Celaluhu): Allah Teâlâ’nın ismi anıldığında kullanılır ve “O’nun şanı yücedir” anlamındadır.

Gaferehullah:Allah affetsin” anlamındadır. Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn’den sonrası için kullanılır.

Hz. (Hazret): Sözlükte “yakında ve yanında bulunmak, önünde olmak” anlamına gelen hazret, bir tasavvuf terimi olarak varlığın genel mertebeleri ve âlemdeki bütün tecellileriyle birlikte ilahi veya kevni hakikat anlamında kullanılmaktadır. Allah’ın her sıfatı, her ismi ve her fiili bir hazret meydana getirdiği gibi belli bir sıfatın, ismin ve fiilin her bir tecellisine de hazret denilir. Daha çok Allah (c.c), Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve veli zatlar için kullanılmıştır.

k.s. (Kûddise Sirrûhu): Allah onun sırrını mukaddes etsin” demektir. Veliler için kullanılır. Kûddise: “Mübarek, kudsi ve mukaddes olsun” anlamına gelen bir kelimedir. Sırrı ve hakikatı aziz ve şerefli olsun anlamında bir hürmet ifadesidir.

k.s (Kaddesallahu Sirrûhu): Allah (c.c) onun sırrını yüceltsin.

rahimehullah: Daha çok Eshâb-ı Kirâmdan başka İslâm büyüklerinden birisinin ismi anıldığı veya yazıldığında, söylenen ve yazılan, Allahü teâlâ ona rahmet eylesin manasına, dua, hürmet ve saygı ifadesi. İki kişi için rahimehumallah daha çok kimse için, rahimehumullah denir.

r.a (Radıyallahü Anh):Allah ondan razı olsun” demektir. Sahabe Efendilerimiz için kullanılır.

r.anha (Radiyallahu Anha): Kadın sahabeler için kullanılmaktadır. Allah ondan razı olsun” demektir.

r.anhum (Radiyallahu Anhum): İkiden fazla sahabi için kullanılır. “Allah onlardan razı olsun” demektir. Örnek: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (radıyallâhu anhum).

r.anhuma (Radiyallahu Anhumâ): Kem kendisi hem babası Müslüman olan iki sahabi için kullanılır. “Allah onlardan razı olsun” demektir. Örnek: Abdullah İbn Ömer -Hz. Ömer’in oğlu Abdullah- (radıyallâhu anhumâ).

r.h (Rahimehullah):Allah rahmet eylesin” anlamına gelir, Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn için kullanılır.

s.a.v (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): Sadece Peygamber Efendimiz (s.a.v) için kullanılır. “Allah’ın (c.c) selamı O’nun üzerine olsun” demektir.


Ayrıca bakınız Sözlük başlıklı Yunus Emre şiirlerinde yer alan osmanlıca, farsça, arapça kelimelerin karşılıkları ve açıklamalarına…


Dini Kavramlar & İslâmi Kısaltmalar Sözlüğü