Şiir

Acep Bu Ne Nesnedir

Acep Bu Ne Nesnedir
Acep Bu Ne Nesnedir şiiri, Yunus Emre Divânı

Aceb bu ne nesnedir bu dert ile firak bana?
Canımı sarhoş eyledi aşk ağusu tiryak bana.

Kimin direnci var ise derdine derman istesin,
Kesdi benim direncimi derman oldu bu derd bana.

Aşk oduna yan der isen, gönüllere gir der isen,
Kara nurlar aydın ola, ne kandil-ü çerağ bana.

Gökten inen dört kitabı günde bin kez okur isen,
Erenlere münkir isen, didar ırak senden bana.

Miskin Yunus, erenlere tekebbür olma, toprak ol,
Topraktan biter küllisi, gülistanı toprak bana.

 
Yunus Emre


firak: hasret, özlem, ayrılık, ayrılık acısı
ağu: zehir
tiryak: panzehir, bitkisel, hayvansal ve madensel maddelerin karışımından yapılan macun
çerağ: çıra, kandil, yağ kandili, lamba, mum, atın şaha kalkması, çırak edilme, bir memuriyete ve ihsana nail olan, vazifesinden emekli edilen
tekebbür: kibirlenme, büyüklenme, çalım, kurum

Acep Bu Ne Nesnedir

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak