Şiir

Ben Bende Buldum Çün Hakk’ı

Ben Bende Buldum Çün Hakk'ı
Ben Bende Buldum Çün Hakk’ı şiiri

Ben bende buldum çûn Hakk’ı,
Şekk ü güman nemdir benim.
Ben dost yüzün görmez isem
Bu gözlerim nemdir benim

Gelsün münâcât eyleyen,
Bin bir kelamı söyleyen,
Taşra ibâdât eyleyen
Görsün o dost nemdir benim.

Musa olup Tur’a çıkam,
Nur oluban gözden bakam.
Söz oluban dilden çıkam,
Sûr-u negam nemdir benim.

Musa varır Tur’a çıkar,
Anda varır nura bakar.
Dosttan gayrı zerre kadar,
Bu gözlerim görmez benim.

Uş ben beni cem eyledim,
O dosta imam eyledim.
Birliğine kıldım kamet,
Riya, tâat nemdir benim.

Ol dost bana ümmî demiş,
Hem adımı ümmî komuş
Dilim şeker gövdem kamış,
Bu söyleyen nemdir benim.

Yunus benem, ümmî benem,
Dokuz atam dörttür anam.
Aşk oduna düşüb yanam,
Sûk u bazar nemdir benim.

 
Yunus Emre (k.s)

Ben Bende Buldum Çün Hakk’ı

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak