Şiir

Ben Burda Durur Değilim

Ben Burda Durur Değilim
Ben Burda Durur Değilim şiiri

Ben burda durur değilim,
Dost katına varmayınca.
Gussadan gönlüm açılmaz,
Dostun yüzün görmeyince.

Yâre ben Eyyup değilim,
Bunca derde sabredeyim.
Şu denli dert ile yanam,
Tâ derman ele girince.

Yâre ben Yakup değilim,
Ağlamaktan kör olası.
Ağlamak bana yakışır,
Tâ Yusuf’umu bulunca.

Yâre ben Yusuf değilim,
Ki bezirgâna kul olam.
Şu denli kulluk eyleyim,
Tâ Mısr’a sultan olunca.

Abdürrazzak’ı gör n’etti?
Palas giydi, hınzır güttü.
Dinin, imanın terk etti,
Tâ mâşuk ele girince.

Ey bana tana vuranlar,
Bu aşka haram diyenler.
Ey Yunus, fasık olmak yeğ,
Aşksız Müslüman olunca.

 
Yunus Emre


fasık: Sözlükte “bir şeyden çıkan” anlamına gelen fasık kelimesi, tasavvufta, inkar edenlere ve iman ettiği halde Allah’a ve Peygamber’e itaat etmeyen, dini görevlerini terk eden ve günah fiilleri işleyenlere denilmektedir.
gussa: acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa, bulantı, gam
bezirgan: tüccar; alışverişte çok kâr amacı güden kimse
palas: keçi kılından dokunmuş kaba kilim, yaygı; kolaylık gösteren, hoşa giden
maşuk: sevilen, aşık olunan
yeğ: bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen


Ben Burda Durur Değilim

Yunus Emre Şiirleri

Bir Yorum Bırak