Şiir

Çün Günâh Murdarların Murdârıdır

Çün Günâh Murdarların Murdârıdır
Çün Günâh Murdarların Murdârıdır şiiri

Çün günâh murdarların murdârıdır,
Hazretinden yaramazlar kârıdır.

Sen gerçek lûtf ile onu örtesin,
Pes ne hâcet murdar’açıp tartarsın.

Sen temaşâ kılasın ben hoş yanam,
Hâşelillâh senden ey Rabbül-enâm.

Seb başirsin, hod bilirsin hâlimi,
Pes ne hâcet tartarsın a’mâlimi.

Geçmedi mi intikamın öldürüp,
Çürüdüp, gözüme toprak doldurup.

Bir avuç toprağa bunca kıyl ü kâl,
Neye gerek ey Kerim-i Zü’l-celâl.

Değmedi hiç Yunus’tan sâna ziyân,
Sen bilirsin âşikâra vu nihân.

 
Yunus Emre (k.s)

 

Çün Günâh Murdarların Murdârıdır

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak