Şiir

Ey Dost Aşkın Denizine

Ey Dost Aşkın Denizine

Ey dost aşkın denizine,
Girem gark olam yürüyem.
İki cihan meydân ola,
Devrânım sürem yürüyem.

Girem denize gark olam,
Ne elif, ne mim, dal olam.
Dost bağında bülbül olam,
Güllerin derem yürüyem.

Bülbül olubanı ötem,
Gönül olam ceset tutam.
Başımı elime alam,
Yoluna verem yürüyem.

Bülbül olubanı gidem,
Ey nice gönüller güdem.
Yüzüm aşk ile dem be dem,
Toprağa sürem yürüyem.

Şükür gördüm didârını,
İçtim visâlin yârını.
Bu benlik senlik şarını,
Terkini vuram yürüyem.

Yunus’tur aşk âvâresi,
Bîçareler bîçaresi.
Sendedir derdim çâresi,
Dermânım soram yürüyem.

 
Yunus Emre Hazretleri (k.s)


Ey Dost Aşkın Denizine, Yunus Emre Divânı

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak