Şiir Video

Hak Yarattı Âlemi

Hak yarattı âlemi,
Aşkına Muhammed’in.
Ay ve günü yarattı,
Şevkine Muhammed’in.

Ol! dedi oldu âlem,
Yazıldı levh ü kalem.
Okundu hatm-i kelâm,
Şanına Muhammed’in.

Hep erenler geldiler,
Dergâha yüz sürdüler.
Zikr-i tevhit ettiler,
Nuruna Muhammed’in.

Veysel Karani kazandı,
Âhır yine özendi
Sekiz Uçmak bezendi,
Aşkına Muhammed’in.

Ferişteler geldiler,
Saf saf olup durdular.
Beş vakt namaz kıldılar,
Aşkına Muhammed’in.

Havada uçan kuşlar,
Yeşerir dağ ve taşlar.
Yemiş verir ağaçlar,
Aşkına Muhammed’in.

İmansızlar geldiler,
Ondan iman aldılar.
Beş vakt namaz kıldılar,
Aşkına Muhammed’in.

Yunus kim ede methi?
Över Kur’an ayeti.
An, vergil salavatı,
Aşkına Muhammed’in.
(Sallallahu Aleyhi Vesellem)

 
Yunus Emre Hazretleri (k.s)


Hak Yarattı Âlemi şiiri, Yunus Emre Divânı

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak