Şiir

Hoştur Eğer Yürür isem

Hoştur Eğer Yürür isem
Hoştur Eğer Yürür isem şiiri, Yunus Emre Divânı

Hoştur eğer yürür isem aşk oduna yana yana,
Pes yanmadan nice olam, çün aşk odu düştü cana.

Bu işler tamam olacak, halvet olur maşuk ile,
Maşuk yüzün gören kişi gerek yana vü tükene.

Her nesne olacağız, od olmayınca pişmez ol,
Benim dirliğim çiğ idi, aşk odu oldu bahane.

Benim dost ile pazarım yaradılalıdan değil,
Sever idik maşukayı henüz gelmeden cihana.

Aşk sultanı Taptuk’durur, Yunus kuldur o kapıda,
Gedâlarına lütfetmek hem kaidedir sultana.

 
Yunus Emre (k.s)


Hoştur Eğer Yürür isem

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak