Şiir

Muştulayın Âşıklara

Muştulayın Âşıklara
Muştulayın Âşıklara şiiri, Yunus Emre Divânı

Muştulayın âşıklara, bu aşk ulu devlet olur,
Aşk kime kim değdi ise, cânında bil işret olur.

Her sevdiği terkin ura, kayıkmaya değme yana,
Her dem onun seyran gehi, hem zât u hem sıfat olur.

Seyri içinde çâpük-bâz, fikri daim nâz u niyâz,
Çün saâdet oldu hem-râz, hezâran münâcât olur.

Müşâhede kapar onu, hem bi karar olur canı,
Her dem davasız manî, bu dert ile rahat olur.

O bî nişandır canandan, ne diyem dilimiz ondan,
O bir âlim-i deyyân zât, her zât içinde zât olur.

Buhl u tamah sığmaz ona, izzette kaldı bir yana,
Yol bulamaz hırs u hevâ, kimde ki bu devlet olur.

O işlere eli eren, Hak aşkına gönül veren,
Dostunu göze göz gören, cümle varlıktan mât olur.

Kim idi ise o nüzûl, ona gelir cümle usûl,
Taziyete varır ise, o ölüye rahmet olur.

Yunus erdir nihâyetsiz, aşk ondan dahî gayetsiz,
Ne gayet var ne nihâyet, kamusu bir hazret olur.

 
Yunus Emre (k.s)


Muştulayın Âşıklara

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak