Şiir

Nasîhat Kandilinden Bir İşâret Göründü

Nasîhat Kandilinden Bir İşâret Göründü
Nasîhat Kandilinden Bir İşâret Göründü şiiri, Yunus Emre Divânı

Nasîhat kandilinden bir işâret göründü.
Tenim içinde canım andan yana süründü

Nefsimin ejderhâsı döndü bana haml’etti
Kanâat hay demezse yeri göğü yer imdi

Kanâatı yâr edin uyma nefs dileğine
Eresin hakîkate yerin buldun dur imdi

Kanâat dediğini eğ’er sen tutmaz isen
Nefsine uyar isen ser-gerdan ol yor imdi

Yunus Hak tecellîsin şiir dilinden söyler
Canda gevher var ise Hak’tan yana yür’imdi

 
Yunus Emre (k.s)


Nasîhat Kandilinden Bir İşâret Göründü

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak