Şiir

Niteliğim Soran İşit Hikâyet

Niteliğim Soran İşit Hikâyet

Niteliğim soran işit hikâyet,
Su vu toprak od u yel oldu sûret.

Dört muhâlif nesneden bu dört duvarın,
Sâzıkâr eyledi verdi kerâmet.

Yel ile toprağı kıldı muallâk,
Su içinde odu tuttu selâmet.

Rızkı ömrü tamam eyledi henüz,
Şeş cihet olmadan tuttuğu kisvet.

Rûhundan kimsene haber veremez,
Emrdir kâdirliği verir harekât.

Bâki tertiplerimi şerhedeyim,
İnâyet mevcûdu sem’u basâret.

Aklımın haberi bugünkü değil,
Onu er derisen evvelki âyet.

Suâl cevap kelecisi buna değindir,
Bundan böyle cihânım bî nihâyet.

Yunus ile buna denli nasîbim,
Gönül dost durağı dilim şahâdet.

Yunus Emre (k.s)


Niteliğim Soran İşit Hikâyet

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak