Şiir

Uş Gine Geldim Ben Bunda

Uş Gine Geldim Ben Bunda

Uş gine geldim ben bunda, sır sözün ayan eyleyem,
Bir söz ile yeri göğü cümlesin beyan eyleyem.

Diler isen ten eyleyem, diler isen can eyleyem,
Gönlümü Tur, canım Musa, taht-ı Süleyman eyleyem.

Dirlik bana karşı gele, ben dirliğin boynun vuram,
Ölür eğer vacib ola, canımı kurban eyleyem.

Azrail ne kişidürür kasdedebile canıma,
Ben onun kasdını gine kendiye zindan eyleyem.

Ya Cebrail kim ola ki, hükmede benim ahıma,
Yüz bin Cebrail gibiyi bir demde perran eyleyem.

Bu bizden önde gelenler, manayı pinhan kılanlar,
Ben anadan doğmuş gibi geldim ki uryan eyleyem.

Yunus senin gönlün evi Hak varlığı dopdoludur,
Uş geldim ki âşıklara varlıktan ihsan eyleyem.

 
Yunus Emre (k.s)


Uş Gine Geldim Ben Bunda

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak