Şiir

Yort Ey Gönül Sen Bir Zaman

Yort Ey Gönül Sen Bir Zaman

Yort ey gönül sen bir zaman, âsûde fârığ hoş yürü,
Korkma kayıkma kimseden, gussa vu gamdan boş yürü.

Hakikate bakar isen, nefsin sana düşman yeter,
Var imdi ol nefsin ile uruş savaş tokuş yürü.

Nefstir eri yolda koyan, yolda kalır nefse uyan,
Ne işin var kimse ile, nefsine kakı boş yürü.

Diler isen bû dünyanın şerrinden olasın emin,
Terkeyle bû kibr u kini hırkaya gir derviş yürü.

İster isen bû dünyada ebedi sarhoş olasın,
Aşk kadehin dolu getir on iki ay sarhoş yürü.

Kimse bağına girmegil, kimse gülünü dermegil,
Var kendi maşûkun ile bahçede ol alış yürü.

Gönüllerde iğ olmagıl, mahfillerde çiğ olmagıl,
Çiğ nesnenin ne tadı var, gel aşk oduna piş yürü.

Yunus şimdi hoş söylersin, dinleyene serheylersin,
Halka nasihat satınca, er ol yoluna koş yürü.

 
Yunus Emre (k.s)


Yort Ey Gönül Sen Bir Zaman şiiri

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak