Menkıbe

Yunus Emre ve Molla Kasım

Yunus Emre ve Molla Kasım
Yunus Emre ve Molla Kasım

Yunus Emre Hazretleri’nin (kuddise sirruhu) divanı, Hazret’in vefatından yıllar sonra İslam’a samimiyet ve heyecanla sahip çıkıp hizmet etmek kaygısıyla hareket eden Molla Kasım’ın eline geçer…

Eline geçen kitap Yunus Emre Hazretleri‘nin üç bin sayfalık bütün şiirlerini kapsayan divandır ve dahası bu kitaptan başka bir tane daha yoktur…

Molla Kasım oturur dere kenarına, “bu ifade şeriate aykırı, bu haram, bu sakıncalı” diyerek üç bin şiirin yaklaşık iki binini yırtar, dereye atar veya yakar…

Üç bin sayfalık kitaptan geriye bin kadar sayfa kalmıştır. Yanlış bulduğu şiirleri hararetle dereye atmaya, yırtmaya, yakmaya devam ederken Molla Kasım şu beyit ile karşılaşır:

Derviş Yunus bu sözü
Eğri büğrü söyleme
Seni sigaya çeken
Bir Molla Kasım gelir

Bu şiirin üzerine Molla Kasım suçüstü yakalanmış bir çocuk gibi saklanacak yer arar. Aşık Yunus’un heybeti, büyüklüğü karşısında erir, yok olur. Pişmanlık içinde ne yapacağını bilemez; bir ateşe, bir suya koşar. Zahire aldandığını, şiirlerin özünü, bütününü anlayamadığını; Aşık Yunus’un şiirleri üstün bir manevi güçle yazdığını fark eder. Yunus Emre‘nin ne kadar büyük bir Allah dostu olduğunu anlar ve tövbe eder.


Yunus Emre ve Molla Kasım

Menkıbe & Hayatı

Bir Yorum Bırak