Şiir

Gönül

Gönül
Gönül şiiri

Ata belinden bir zaman,
Anasına düştü gönül.
Hakk’tan bize destur oldu,
Hazineye düştü gönül.

Onda beni can eyledi,
Et ü sünük kan eyledi.
Dört-ü on günü diyeceğiz,
Değirtmeye düştü gönül.

Yürür idim orda pinhan,
Hak buyruğu vermez aman.
Vatanımdan ayırdılar,
Bu dünyaya düştü gönül.

Beni beşiğe vurdular,
Elim ayağım sardılar.
Önden acısın verdiler,
Tuz içine düştü gönul.

Günde iki kez çözerler,
Başıma akça dizerler.
Ağzıma emcek verirler,
Nefs kabzına düştü gônül.

Bu nesneyi terkeyledim,
Yürümeğe azmeyledim.
On iki sünüğ yazarlar,
Elden ele düştü gönül.

Oğlan iken sultan kopar,
Kim elin kim yüzün öper.
Akıl bana yoldaş oldu,
Sultanlığa düştü gônül.

Bu çağ ile sakal biter,
Görenin gül rengi tutar.
Güzeller katında biter,
Sevesiye düştü gönûl.

Hayırdan şerri çok sever,
İşlemeğe becid iver.
Nefsinin dileğin kovar,
Nefs evine düştü gönûl.

Kırk yaşında suret döner,
Kara sakala ak iner.
Bakıp heybetin görecek,
Yoldurmaya düştü gönül.

Yola gider başaramaz,
Yiğitliğe eli varmaz
Bu nesneleri koyuban,
Yuvanmaya düştü gönûl.

Oğul aydur bunar ölmez,
Kız aydur yerinden durmaz.
Hiç kendi halinden bilmez,
Halden hale düştü gônül.

Öliceğiz şükredeler,
Sinden yana ileteler.
Allah adın zikredeler,
Çok şüküre düştü gönûl.

Su getireler yumaya,
Kefen saralar komaya.
Ağaç ata bindireler,
Teneşire düştü gônül.

Eğer var ise amelin,
Geniş olur sinin senin.
Eğer yok ise amelin,
Oddan şarab içti gönûl.

Yunus anlayıver halin,
Şuna uğrar ise yolun.
Burda elin erer iken,
Hayr işlere düştü gönül.
Yunus Emre (kuddise sirruhu)


destur: izin, müsade
pinhan: gizli, saklı, gizlenmiş
sin: ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber
teneşir: ölü yıkanan kerevet, salacak

Ayrıca bakınız “Yunus Emre Sözleri” başlıklı yazımıza…

Gönül

Yunus Emre Şiirleri

Bir Yorum Bırak