Şiir

Gitti Bu Kış Zulmeti

Gitti Bu Kış Zulmeti
Gitti Bu Kış Zulmeti şiiri, Yunus Emre Divânı

Gitti bu kış zulmeti, geldi bahar yaz ile,
Yeni nebatlar bitti, mevc vurdu hep naz ile.

Yine mergizar oldu, uş yine gülzar oldu,
Ter nağme düzer oldu, musikide saz ile.

Hoş haber geldi dosttan, yatattı bağ u bostan,
İlm okur hezar destan bülbülleri raz ile.

Kim görmüştür baykuşun gülistana girdiğin,
Leylekler zikredermiş bir latif avaz ile.

Ya nice saklar isen dürdane gevher olmaz,
Keklik keklikler ile, hemişe bâz bâz ile.

El kuşu elden ele, gül kuşu gülden güle,
Baykuş virane sever, şahinler pervaz ile.

Nerde ki bir gövde var, akbaba orda üşer,
Duduları kafeste beslerler şeker ile.

Her şahsı kendi tüşün, kendiye tüş eyledi,
Sadıklar ikrar ile, sofular namaz ile.

Cahil, münafık, münkir, cümle alına şakir,
Âşıklar dîdâr sever, ârifler niyaz ile.

Dervişlik dedikleri dilde haber değildir,
Hak ile Hak olana orda menzil düzüle.

Ben dervişim diyenler, yalan dava kılanlar,
Yarın Hak dîdârını görmeyecek göz ile.

İlm ü amel ne fayda bir gönül yıktın ise,
Ârif gönül yaptığı beraber Hicaz ile.

Uğrular uğru ile, doğrular doğru ile,
Yalan yalanı sever, gammazlar gammaz ile.

Kimi dükkânda bakar, kimisi hoşluk sever,
Kimi bir pula muhtaç, kimisi canbaz ile.

Ulu divan kurula, orda kulluk sorula,
Bin tekebbür varmaya bir garib nevâz ile.

Kula nasip değicek sultan elden alamaz,
Zülkarneyn’i n’eyledi, ya Hızır-u ilyas ile.

Görmez misin Edhem’i, tac-u tahtı terk etti,
Hak katında hâs oldu, bir eski palas ile.

Bu dünyaya inanma, dünyayı benim sanma,
Niceler benim sanmış, giderler ham bez ile.

Aşk yağmuru damlası gönül göğünden damlar,
Sevgi yeli getirir yağmuru ayaz ile.

Yunus imdi gam yeme, n’idem, ne kılam deme,
Gelir kişi başına ezelden ne yazıla.

 
Yunus Emre (k.s)


Gitti Bu Kış Zulmeti

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak