Şiir

Münkirler Evliyaya Hak Yoluna Âsidir

Münkirler Evliyaya Hak Yoluna Âsidir

Münkirler evliyaya Hak yoluna asidir,
O yola âsi olan gönüllerin pasıdır.

Tattık bu aşk cefasın tâ erince ma’şûka
Zira ki o dost benim derdimin devâsıdır.

Henüz bu yer olmadan, gökler yaratılmadan,
Evliyalar vatanı padişah kalesidir.

Mevlâna Hüdâvendgâr bize nazar kılalı,
Anın görklü nazarı gönlümüz aynasıdır.

Giyikli’nin o Hasan söz ayıtmış kendiden,
Çün keleci Hakk’ındır, kendinin söz nesidir?

Miskin ol bire miskin, gide senden kibr ü kin,
Rüzgâr gelir geçer pes kime ne kalasıdır.

Okuyuban yazmadan, yanılıban azmadan,
Yunus bu aşk sözünü kim bildi bilesidir.

 
Yunus Emre (k.s)


Münkirler Evliyaya Hak Yoluna Âsidir

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak