Şiir

Müslümanam Diyen Kişi

Müslümanam Diyen Kişi
Müslümanam Diyen Kişi şiiri, Yunus Emre Divânı

Müslümanam diyen kişi,
Şartı nedir bilse gerek.
Mevlâ’nın buyruğun tutup,
Beş vakt namaz kılsa gerek.

Tanla durup başın kaldır,
Ellerini suya daldır.
Tamudan azatlı oldur,
Kullar azat olsa gerek.

Öğle namazın kılasın,
Her ne dilersen bulasın.
Nefs düşmanın öldüresin,
Nefs hemişe ölse gerek.

O ikindiyi kılanlar,
Arı dirlik dirilenler,
Onlardır Hakk’a erenler,
Dâyim Hakk’a erse gerek.

Akşam durur üç fariza,
Dağca günahın arıda.
Eyi amellerin sana,
Şem-ü çırağ olsa gerek.

Yatsı namazına ol hazır,
Hazırları sever kadir.
İmanın eksiğin bitir,
İman pişrev olsa gerek.

Her kim müsülman olmadı,
Beş vakt namazı kılmadı.
Bilin müslüman olmayan,
Ol tamuya girse gerek.

Görmez misin Mustafa’yı,
Nice bekledi vefayı.
Ümmet için ol safayı,
Ümmet ona erse gerek.

Bekler isen din gayretin,
Vermegil nefse muradın.
Yunus, Nebi salavatın,
Aşk ile söylese gerek.

 
Yunus Emre (k.s)


Müslümanam Diyen Kişi

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak