Şiir

Nice Yıllar Ömür Sürdüm

Nice Yıllar Ömür Sürdüm

Nice yıllar ömür sürdüm,
Onca ağlayuban güldüm.
İşte ecel sana geldim,
Esenledim dünyam seni.

Sürdüm ömrümü geçirdim,
Canım hazrete uçurdum.
Ecel şerbetin içirdim,
Esenledim dünyam seni.

Yürürüdüm sağ selamet,
Takdir eyledi melamet.
Ecel kıldı hoş melalet,
Esenledim dünyam seni.

Gelen geçermiş n’idelim,
Gelin ahrete gidelim.
Bu fenayı terk edelim,
Esenledim dünyam seni.

Hayr-u şer ettiğim işler,
O görünen türlü düşler.
Bitti bu kamu teftişler,
Esenledim dünyam seni.

Dün-ü gün ederdim zikir,
Kılar idim Hakk’a şükür.
Ecel geldi bizi okur,
Esenledim dünyam seni.

Ben bir derviş idim dostum,
Haktan yana oldu kastım.
Ecel tuzağına bastım,
Esenledim dünyam seni.

Yaranlarım kardaşlarm,
Hakk’a layık yoldaşlarım,
Esen kalsın razdaşlarım,
Esenledim dünyam seni.

Ey Yunus Emre biçare,
Özün tutgıl doğru yâre.
Ölüme yoğ imiş çare,
Esenledim dünyam seni.

 
Yunus Emre (k.s)


Nice Yıllar Ömür Sürdüm

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divanı

Bir Yorum Bırak