Şiir

Nice ki O Maşuk ile

Nice ki O Maşuk ile

Nice ki o maşuk ile ben râzımı bir eyleyim,
Garkolam müşâhedeye ermeye tedbir eyleyim.

Kimdir ki onu görüben gizleni kaldı ahvâli,
Göster bana o kişiyi ben dahî bir eyleyim.

Bu halâyık aydır bana, sakla onu can içinde,
Bir zerresi yüz bin cihan, ayıt nice sırreyleyim.

Şunun gibi çapük nazar, bir nazarda yüz bin Mûsâ,
Şer-mest ü hayran kamusu de nice tedbir eyleyim.

Farz değildir kamulara Tûr’da münâcât eylemek,
Ben nerdeysem dost ondadır, her bir yeri Tûr eyleyim.

Hidâyet erdi kamuya hevâsından geçmezlere,
Tevfıyk yüzün yere urup aşkımı sir-gîr eyleyim.

Muhakkıklar göredurur Yunus gözü gördüğünü,
Düşüm söyleyeyim sana necm ile tabir eyleyim.

 
Yunus Emre (k.s)


Nice ki O Maşuk ile

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak