Şiir

O Geçidin Korkusu

O Geçidin Korkusu
O Geçidin Korkusu şiiri, Yunus Emre Şiirleri

O geçidin korkusu uş beni yoldan kodu,
Geçmez değme ârifler köprüsün kıldan kodu.

O karanu cehennem âşıka köşk ü saray,
Kula anda suâl yok kulu suâlden kodu.

Öküz taşın üstünde taşı balık götürür,
Balık suyun içinde binâsın yelden kodu.

Dostun eteğin tutan dost ile bazar eder,
Bazar eden dost ile bazarın elden kodu.

O Meryem oğlu İsâ durup dosta giderken,
Şol bir yarımca iğne İsâ’yı yoldan kodu.

Yunus imdi demegil dostu gerçek severin,
Dostu gerçek sevenler benliğin elden kodu.

 
Yunus Emre (k.s)


O Geçidin Korkusu

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak