Şiir

Pâdişahlar Pâdişâhı Ol Ganî

Pâdişahlar Pâdişâhı Ol Ganî

Pâdişahlar pâdişâhı ol ganî,
Emr’ile veribidi bize cânı.

Od u su vû toprağı yeli bile,
Ânın ile bünyâd eyledi teni.

Yarattı yetmiş iki türlü dili,
Arada üstün kodı Müslümanı.

Biz Müslüman Muhammed ümmetine,
Hıl’at verdin bize dîn ü îmanı.

Can nûrdandır nûra karışır,
Ayb eyleme sûret olursa fâni.

Zekeriyyâ ağaca sığınmağın,
Bıçkı ile iki bildirdin ânı.

Eyyub’un kurda yedirdin tenini,
Sabr ile buldu o dahî dermânı.

Ya’kub’u ağladıp aldın gözlerin,
Yûsuf’u Mısr’ın sen ettin sultanı.

Kamuya söz söylenir ibret için,
Yunus’u da söyletir ol Sübhan’ı.

 
Yunus Emre (k.s)


Pâdişahlar Pâdişâhı Ol Ganî

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak