Şiir

Pâdişahlık Senindir Heybetin Var

Pâdişahlık Senindir Heybetin Var
Pâdişahlık Senindir Heybetin Var şiiri, Yunus Emre Şiirleri

Pâdişahlık senindir heybetin var,
Yarattın yeri göğü kudretin var.

Bî nişansız nişânın kimse bilmez,
Eğerçi bî nihâyet âyetin var.

Nice ayda bile dil niteliğin,
Dile getirmeğe bin bir adın var.

Ne oran u kiyas, ne nakş u nişan,
Ne miyan u kenar nihayetin var.

Ne renk ü şekl ü, hem ne cism, ne hod resm,
Ne kadd ü kametin, ne suretin var.

Cümle ins ü melek vuhûş ı tuyûr,
Kamûnun üstüne ibâdetin var.

Na dünyâ âhıret, ne kâf u kâf,
Bular katre deryâ melekûtun var.

Ne hod var intiha, ne hadd mekan hem,
Ne bir eniyetin keyfiyetin var.

Akıllar mat olur niteliğinden,
Ki bir zerrede bin bir ibretin var.

Selaser dop dolu yer ü gök üzre,
Yürür bu kudretin, hoş mülketin var.

Ne reng ü ne şekil, ne kad ne kâmet,
Ne cevher, ne araz, ne sûretin var.

Senindir arş u kürsî levh u kalem,
Döner çerh yer durur, hoş hikmetin var.

Bu yüz yiğîrmi dört bin nebîye,
Gece Miraç, gündüz münâcâtın var.

Musahhardur kamu emrin içinde,
Cem’i kullarına mürüvvetin var.

Dörtyüz kırk dört tabakat evliyâya,
Verilmiş onlara kerâmetin var.

Altı bin altıyüz altmış altı,
Okunur halk üzere âyetin var.

Değil Yunus’a bes ya rahmeti çok,
Kamu günahlılara rahmetin var.

 
Yunus Emre (k.s)


Pâdişahlık Senindir Heybetin Var

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak