Şiir

Söylememen Harcısı

Söylememen Harcısı
Söylememen Harcısı şiiri, Yunus Emre Şiirleri

Söylememen harcısı, söylemeğin hasıdır,
Söylemeğin harcısı, gönüllerin pasıdır.

Gönüllerin pasını ger sileyim der isen,
Şol sözü söylegil kim, ol söz hülasasıdır.

Kulil hak dedi Çalap, sözü doğru diyene,
Bugün yalan söyleyen, yarın utanasıdır.

Cümle yaradılmışa, bir göz ile bakmayan,
Şer’in evliyasıysa hakikatte asidir.

Şeriat haberini şerh ile eydem işit,
Şeriat bir gemidir, hakikat deryasıdır.

O geminin tahtası ne denli muhkem ise,
Deniz mevci kati olacak uşanasıdır.

Bundan içeri haber işit, edeyin ey yar,
Hakikatin kafiri, şerin evliyasıdır.

Biz talib-i ilmiz, aşk kitabın okuruz,
Çalap müderris bize, aşk hot medresesidir.

Evliya safa nazar ideli günden beri,
Hasıl oldu Yunus’a her ne kim olasıdır.

 
Yunus Emre (k.s)


Söylememen Harcısı

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak