Şiir

Söylememek Harcısı Söylemeğin Hasıdır

Söylememek Harcısı Söylemeğin Hasıdır

Söylememek harcısı, söylemeğin hasıdır
Söylemeğin harcısı, gönüllerin pasıdır
Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan
Halka müderris ise, Hakikatte asidir

Şeriat haberini şerh ile eydem işit
Şeriat bir gemidir, Hakikat deryasıdır
Ol geminin tahtası her nice muhkem ise
Deniz mevci kat olsa , tahta usanasıdır

Bundan içeri haber işit, eydeyin ey yar
Hakikatin kafiri, şer’in evliyasıdır
Biz talib-i ilimleriz, Aşk kitabın okuruz
Çalap müderris bize, aşk hod medresedir

 
Yunus Emre (k.s)


mevc: dalga.
muhkem: sağlam kılınmış, dış etkilere ve bozulmalara karşı korunmuş.
hod: kendi.


Söylememek Harcısı Söylemeğin Hasıdır

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak