Şiir

Şûrîde vü Şeyda Kılan

Şûrîde vü Şeyda Kılan

Şûrîde vü şeyda kılan,
Aşkın cemâlidir beni.
Âlemlere rüsvâ kılan,
Hakk’ın cemâlidir beni.

Aklımı başımdan alan,
Beni sevdalara salan,
Bir mürşide bende kılan,
Hakk’ın cemâlidir beni.

Kaddim büküp yây eyleyen,
Bağrım delip nây eyleyen,
İşim gücüm vay eyleyen,
Hakk’ın cemâlidir beni.

Aklımı bîhuş eyleyen,
Her bağrımı baş eyleyen,
Âlemde sarhoş eyleyen,
Hakk’ın cemâlidir beni.

Dil mülkünü âbât eden,
Miskin gönüllü şâd eden,
Gayrı hevesle yâd eden,
Hakk’ın cemâlidir beni.

Gönlümü gayrıdan kesen,
Kendisine mahsus kılan,
Aşka giriftar eyleyen,
Hakk’ın cemâlidir beni.

Varlığımı elden alan,
Yokluk makamına salan,
Aşk denizine daldıran,
Hakk’ın cemâlidir beni.

Dâim beni mahzun eden,
Dağa salıp Mecnun eden,
Hem aşka mustağrak eden,
Hakk’ın cemâlidir beni.

Gözlerimi giryan eden,
Ciğerimi büryan eden,
Yunus’u sergerdan eden,
Hakk’ın cemâlidir beni.

 
Yunus Emre (k.s)


Şûrîde vü Şeyda Kılan

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak